All on Four sistem – most na četiri implantanta

cirkonija retinirana na četiri implatanta
Most na četiri implantanta

All on Four sistem

Vratiti pacijentu lep i zdrav osmeh je “danas” mnogo lakše.

Vratiti pacijentu lep i zdrav osmeh je “danas” mnogo lakše. Gubitak zuba i kosti često bude takvog obima da su pacijenti prinuđeni da nose neudobne proteze koje veoma lako mogu izgubiti retenciju što dovodi do diskomfora.

sve na četiri implatantaNa sreću mi danas možemo ponuditi pacijentima bolje rešenje. Primena implantata nije novina u stomatologiji. Velika uspešnost i komfor koji pružaju radovi na implantatima uvela je all on four kao proceduru u svakodnevnu stomatološku praksu.

All on 4 podrazumeva fiksni rad – most na četiri implantata.

Četiri implanta predstavlja minimalan broj implantata koji omogućava pacijentu da dobiji fiksni rad i izbegne neudobne proteze. Samim tim što je redukovan broj implantata smanjena je i mogućnost komplikacija. Osim toga znatno je niža cena ovakvog rada. Na kraju terapije pacijent dobija pun zubni luk od 10 do 12 zuba po vilici.

Ovakvi radovi spadaju u visokoestetske radove.Dobija se rad sa ujednačenim zenitnim pozicijama kruna.

bezmetalne krune na all on fourPacijent može da bira materijal s obzirom da se ovakvi radovi mogu raditi na veoma različite načine. Puna cirkonija ili bezmetalni most kao i bezmetalne krune pojedinačno cementirane na printanoj metalnoj konstrukciji, estetski savršeno izgledaju.

Cena radova all on four je daleko povoljnija od bilo kog drugog rada na implantima koji imaju za cilj da nadoknade izgubljene zube i pacijenta oslobode od totalnih proteza.

Procedura je jednostavna. Sastoji se iz dve faze: hirurške i protetske.

Veliki benefit ove metode je što se već u prvoj fazi u istom danu sistemom all on four pacijent dobija i privremni rad. Pacijent odmah ima fiksni most koji će nakon par meseci biti zamenjen trajnom protetskom nadoknadom.