BIOLASE – ČUVAR VITALITETA VAŠEG ZUBA

Kada dolazi do potrebe za pulpotomijom ili pulpektomijom („vađenjem živca“)?

Većina ljudi je verovatno čula za takozvano „vađenje živca“ i gotovo kod svih ove reči izazivaju neku vrstu straha. Iako ne zvuči kao baš najprijatnija stomatološka intervencija, u određenim situacijama neophodno je izvršiti je. Nekada je moguće ukloniti samo mali deo pulpe neposredno ispod karijesa. Na taj način ostaje očuvan vitalitet zuba. Za ovakav vid intervencije najbezbednije i najpouzdanije je upotrbiti dentalni mekotkivni laser.

biolase

Do potrebe za pulpotomijom i pulpektomijom (kako glasi stručni naziv procedure „vađenje živca“) dolazi kada je zubna pulpa ugrožena nekom infekcijom. Pulpa je meko tkivo koje se nalazi u unutrašnjosti zuba i koje se sastoji od vezivnog tkiva, krvnih i limfnih sudova i nerava. Pulpa ima veoma važnu ulogu pri rastu i razvoju zuba. U periodu nakon završetka razvoja zuba, funkcija pulpe se smanjuje i uglavnom se odnosi na senzornu funkciju (sposobnost reagovanja na osete kao što su hladno i toplo). Uravo zbog ovoga, glavni simptom prilikom infekcije zubne pulpe jeste bol koji čak može da bude i prilično jakog inteziteta.

biolase

Dobra strana kod pulpe jeste što je moguće ukloniti je iz kanala korena zuba (makar jedan deo nje) bez bilo kakvih negativnih posledica koje bi ugrozile funkciju i zdravlje zuba. Kada se tome dodaje i činjenica velikog razvoja stomatološke prakse usled upotrebe novih tehnologija (pre svega lasera), dolazi se do toga da lečenje infekcije pulpe više ne predstavlja preterano težak stomatološki zahvat. Prema tome, ma koliko izraz „vađejne živca“ zvučao zastrašujuće, pulpotomija predstavlja interevenciju koju bi svaki pacijent kome je ugrožena pulpa trebalo da se podvrgne u cilju očuvanja zdravlja svog zuba.

Zbog čega je BIOLASE pravi izbor kod pulpotomije?

Pulpotomija je stomatološka procedura koju primenjujemo kada je karijes dospeo toliko blizu zubne komore da je neizbežno otvaranje zuba i vađenje „živca“.

Karijes se ukloni u potpunosti a izložena pulpa tretira se laserom. Tom prilikom laser obesklicava tkivo i dovodi do površinskog uklanjanja pulpe dok ostatak pulpe ostaje nepromenjen sa svim svojim biološkim kapacitetima da stvori novo zubno tkivo – tercijalni dentin. Procentualno je uspeh izuzetno veliki ukoliko nije ranije postojao neki vid tegoba u smislu otoka ili bola. Isti dan terapija zuba je završena. Ostaje samo da se uspešnost sprovedene terapije prati radiografski nakon par meseci.

Konvencionalne metode takođe donose rezultate ali su dosta neizvesnije i zahtevaju više poseta. Upotreba medikamenata kao što je formakrezol, koji je dokazano toksičan, a koristi se pri konvecionalnoj pulpotomiji kod metode laserom je izbegnuta.

Sve navedeno ide u prilog tome da je primena lasera jedna bezbedna i biološki opravdana i prihvatljiva metoda. Savremena stomatologija ide krupnim koracima ka digitalizaciji i traženju novih metoda lečenja, a laser je našao svoju primenu u velikom broju terpijskih zahvata kako u stomatologiji tako i u drugim granama medicine. Gledano iz našeg ugla, prepoznali smo sjajne i terapijske efekte BIOLASE lasera i podigli nivo terapijskih mogućnosti, a pacijentima omogućili da na najbolji, najefikasniji i najkomforniji način sačuvaju zdravlje svojih zuba.

Prednosti lasera kod pulpotomije:

  • Jednostavna metoda izvršavanja
  • Potpuno bezbolna intervencija
  • Dovoljna je samo jedna poseta stomatologu
  • Netoksična procedura (za razliku od starijih metoda)
  • Pristupačne cene
  • Zagarantovana visoka efikasnost
  • Pouzdan metod
  • Procedura zasnovana na biološkom konceptu

Za dodatne informacije o primeni Biolase lasera u stomatologiji, kliknite ovde.

Više o endodontskom tretmanu (“vađenju živca”) pročitajte ovde.