BIOLASER EPICX

BIOLASER EPICX

Biolaser epicX – nova tehnološka dostignuća u stomatologiji.

Savremena stomatologija u cilju rešavanja problema na mekim tkivima ,kao što je pripoj frenuluma, preoblikovanje gingive, priduženje kliničke krune našla je idealno rešenje primenom Biolasera poslednje generacije. Sjajnih tehnoloških karakteristika omogućeno je da se u samo jednoj poseti, bez bola i bez krvarenja dobiju izuzetni funkcionalni i esteski rezultati. Biolaser snage 10w, i talasne duzine 940 nm potpuno obeskličava sredinu i stvara odlične uslove za reparaciju i regeneraciju tkiva. Samim tim pored primene u korekciji mukogingivalnih anomalija primenjuje se i u protetici, ali i u endodonciji kao dopuna standarnoj terapiji.

Biolaser EpicX