Cenovnik

Cenovnik je podložan izmenama molimo Vas da proverite tačnost podataka

Navedene cene se primenjuju u periodu od 07h-20h intervencije van ovog perioda skuplje 50%

Image

PREGLEDI

 • Stomatološki pregled – 3.000,00 RSD
 • Pregled vikendom i praznicima – 5.000,00 RSD
 • Konsultacije – specijalistički pregled – 4.000,00 RSD
 • Specijalistički pregled sa analizom i pisanim planom terapije 7000,00 RSD
 • Propušteni termin 3000 RSD
Image

ORTOPEDIJA VILICA

 • Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice po vilici – 90.000,00 RSD
 • Estetski ortodontski aparat keramičke bravice po vilici – 120.000,00 RSD
 • American orthodontics Iconix Aesthetic Braces  120 000 RSD
 • Aktivni aparat – 36.000,00 RSD
 • Retencione folije – 6.000,00 RSD
 • Folija retenciona – 6.000,00 RSD
 • 3D Analiza – 6.000,00 RSD
 • Folija za ispravljanje zuba – 13.000,00 RSD
Image

DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

 • Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni – 2.000,00 RSD
 • Zalivanje fisura – 2.500,00 RSD
 • Impregnacija zuba fluoridima – 3.000,00 RSD
 • Vađenje mlečnog zuba – 2.000,00 RSD
 • Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu – 3.000 RSD
Image

PARODONTOLOGIJA

 • Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni – 4.000,00 RSD
 • Obrada parodontalnog džepa – 3.000,00 RSD
 • Кauzalna terapija po vilici – 25.000,00 RSD
 • TVT – 47.000,00 RSD
 • Terapija recesija – SMAT – 27.000,00 RSD
 • Menadžment mekog tkiva po zubu – 3.000,00 RSD
 • Terapija akutnog parodontalnog apscesa – 3.000,00 RSD
 • Emdogain(terapija recesija) po zubu – 15.000,00 RSD
 • Terapija parodontopatije(rezanj operacija)po zubu – 10.500,00 RS
Image

ORALNA HIRURGIJA

 • Rutinsko vađenje zuba – 4.000,00 RSd
 • Кomplikovano vađenje – 6.000,00 RSD
 • Hiruško vađenje zuba – 13.000,00 RSD
 • Кomplikovano hiruško vađenje zuba – 15.000,00 RSD
 • Frenektomija laserom – 12.000,00 RSD
 • Hiruško zatvaranje oroantralne komunikacije – 12.000,00 RSD
 • Apikotomija (jednokorenih-višekorenih zuba) – 12.000,00 – 18.000,00 RSD
 • Cistektomija – 12.000,00 RSD
 • Frenektomija laserom – 12.000,00 RSD
 • Nivelacija alveolarnog grebena – 10.000,00 RSD
 • Implantat – 66.000,00 – 85.000,00 RSD Straumann group
 • gummi smile laserski tretman – 5.000,00 RSD
Image

BOLESTI ZUBA

 • Lokalna anestezija – /
 • Kompozitni ispun V klasa – 3.000,00 RSD
 • Kompozitni ispun jednopovršinski – 4.000,00 RSD
 • Kompozitni ispun dvopovršinski – 4.500,00 RSD
 • Kompozitni ispun tropovršinski – 5.000,00 RSD
 • Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika) – 5.000,00 RSD
 • Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika) – 5.500,00 RSD
 • Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika) – 6.000,00 RSD
 • Terapija dubokog karijesa – 2.000,00 RSD
 • Vitalna ekstirpacija – 2.000,00 RSD
 • Sredstvo za desensibilizaciju pulpe – 2.000,00 RSD
 • Endodontsko lečenje jednokanalnih – 5.000,00 RSD
 • Endodontsko lečenje dvokanalnih – 7.000,00 RSD
 • Endodontsko lečenje višekanalnih – 9.000,00 RSD
 • Lečenje gangrene (1 seansa) – 2.000,00 RSD
 • Revizija punjenja – 4.000,00 RSD
 • Helio nadogradnja – 5.500,00 RSD
 • Izbeljivanje zuba laserom BIOLASE – 35.000,00 RSD
 • Izbeljivanje avitalnog zuba – 6.000,00 RSD
 • Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta) – 18.000,00 RSD
 • Izbeljivanje u ordinaciji – 25.000,00 RSD
 • Tretman jednog kanala laserom (dodatno na cenu endodontskog lečenja) – 2500 RSD
 • Mašinska priprema kanala kompletna terapija gold reciprok instrumenti – 7000,00 RSD (jednokanalni), 10.000,00 RSD (višekanalni)
Image

PROTETIKA

 • Totalna proteza – 38.000,00 RSD
 • Parcijalna akrilatna proteza – 30.000,00 RSD
 • Privremena parcijalna (1-3 zuba) – 5.500,00 RSD
 • Parcijalna skeletirana proteza – 48.000,00 RSD
 • Imedijatna proteza – 20.000,00 RSD
 • Totalna proteza sa metalnom bazom – 40.000,00 RSD
 • Valplast proteza – 45.000,00 RSD
 • Ugradnja 1par atecmena CEКA – 25.000,00 RSD
 • Ugradnja1 par atecmena kugle i klizaci – 3.500,00 RSD
 • Skidanje krunice – 2.000,00 RSD
 • Direktno podlaganje proteze – 6.000,00 RSD
 • Indirektno podlaganje proteze – 10.500,00 RSD
 • Reparatura – 5.000,00 RSD
 • Zaštitna krunica – 2.000,00 RSD
 • Fiberglas kočić – 5.000,00 RSD
 • Metalna keramička kruna – 15.000,00 RSD
 • Metalna keramička kruna na leguri od zlata (zlato dodatno po gramaži) – 16.000,00 RSD
 • bezmetalna kruna (cirkonija) – 25.000,00 RSD
 • Bezmetalna kruna cirkonija fasetirana – 30.000,00 RSD
 • Bezmetalna kruna cut-back – 34.000,00 RSD

 

 • Fasete (viniri) – 38.000,00 RSD
 • Faseta od kompozita – 10.000,00 RSD

 

 • Privremeni viniri – 5.000,00 RSD
 • Livena nadogradnja – 6.000,00 RSD