DA LI STOMATOLOG MOŽE OTKRITI RIZIČNE PACIJENTE ZA POJAVU KOMPLIKACIJA IZAZVANIH KORONAVIRUSOM?

DA LI STOMATOLOG MOŽE OTKRITI RIZIČNE PACIJENTE ZA POJAVU KOMPLIKACIJA IZAZVANIH KORONAVIRUSOM?

Parodontalna oboljenja posledica su dejstva različitih faktora i komorbidnosti. Poznato je da su pacijenti rizika za parodontopatiju odredjene grupe, ljudi kao npr oboleli od dijabetese, pacijenti sa kardiovaskularnim bolestima -hipertenzija, hronične opstruktivne bolesti pluća, HIV,onkološki pacijenti, pušači, gojaznost kao i starost takodje predstavljaju jedan od faktora rizika.

Ukoliko uporedimo faktore rizika parodontoloških pacijenata i pacijanata koji pripadaju rizičnoj grupi za komplikacije nastale usled inficiranja koronavirusom dolazimo do zaključka da se ovi faktori poklapaju.

Ova činjenica bi mogla da koristi pri pronalaženju rizične grupe za komplikovane oblike COVID-19.

Za sada nema dovoljno istraživanja na ovom polju pa sve ostaje na nivou spekulacije.

Nema podataka da parodontalna oboljenja mogu pogoršati stanje u pacijenata sa infekcijom koronavirusom kao i obrnuto. Ipak treba razmotriti ova zapažanja i imati na umu kada se govori o identifikaciji osoba sa rizikom od komplikacija bolesti COVID-19