IMPLANTI – U TERAPIJI BEZUBE VILICE

Ugradnja implantata – slike pre i posle

IMPLANTI – U TERAPIJI BEZUBE VILICE

Komfor koji pruža fiksni rad-krune na zubima ili mostovi neuporediv je sa mobilnim protetskim nadoknadama. Totalna proteza se velikom površinom oslanja na meka tkiva. Svojom veličinom remeti pacijenta. Totalnom protezom gubi se osećaj toplote i ukusa hrane. Kako se totalne proteze vade iz usta to ostavlja poseban psihološki efekat na osobu koja je prinuđena na ovakav vid nadoknade izgubljenih zuba. Tehnološka revolucija je donela novinu i u stomatološke ordinacije. Danas se implantati svakodnevno ugrađuju u stomatološkim ordinacijama širom sveta. Sa njima imamo mnogo veće i komfornije mogućnosti koje možemo ponuditi pacijentu. Na implantatima moguće je napraviti most koji će biti cementiran kao trajna nadoknada ili uslovno fiksni rad. Takođe je moguće napraviti hibridnu protezu koja leži stabilno na implantima povezana preko lokatora. Sistemi „All on four“ i „All on six“ su najčešće primenjivana rešemja kada se radi o bezuboj vilici. Takođe treba istači da sve studije pokazuju dug period preživljavanja implantata koji su pravilno opterećeni ali je velika odgovornost i na samim pacijentima koji su dužni da se drže i primenjuju sve savete date od strane stomatologa a vezane za održavanje higijene i redovna poseta zubaru ne sme izostati… saznaj više o ugradnji implanta