ISPRAVLJANJE ZUBA FOLIJAMA

Pre i posle intervencije u slikama

ISPRAVLJANJE ZUBA FOLIJAMA

CAD/CAM folije se izrađuju na osnovu digitalizovanog modela vilica. Simulacija pomeranja zuba se radi pomoću software-a kojime se svaki pojedinačni zub koji se pomera iseca i moguće ga je pomeriti u svim pravcima. Simulacja pomeranja se zatim deli na broj folija koje su potrebne kako bi ortodontsko pomeranje bilo kompletno. Folije se smenjuju na svake 2 nedelje do predviđenog položaja zuba… saznaj više