TERAPIJA POJEDINAČNIH RECESIJA (TVT METODOM)

Pre i posle intervencije u slikama

TERAPIJA POJEDINAČNIH RECESIJA (TVT METODOM)

Slike prikazuju redom stanje pre hiruške intervencije, hirušku intervenciju, postavljanje šavova i najzad sliku neposredno pre skidanja konaca.