Keramičke fasete ili viniri

Navlake za zube

Keramičke fasete

Viniri ili fasete - navlake za zube

Vinir ili faseta se obično odnosi na keramičku fasetu. Kod nas se češće sreću drugi oblici faseta koji su ekonomski isplativiji jer je procedura izrade daleko jeftinija i brža. To su fasete izrađene od kompozita ili već gotove fabričke fasete koje se cementiraju nakon odabira veličine i boje.

Keramički viniri odnosno keramičke fasete podrazumevaju korišćenje IPS E.Max Ceram sistema. Ova visoko estetska fasetna keramika omogućava živopisno rasipanje svetlosti i lako postizanje boje zuba. Protetski radovi izrađeni ovim sistemom impresioniraju svojim izgledom.

Ukoliko imamo na umu da je debljina vinira delić milimetra onda nam je jasno da se radi o jednom malom umetničkom delu koji svoj pun estetski sjaj dobija nakon cementiranja.

Oblikovanje zuba – navlake za zube

Viniri ili fasete su navlake za zube uz pomoć kojih se zubi mogu oblikovati na različite načine.

Osim kozmetskih indikacija, keramički viniri se koriste za prekrivanje raznih diskoloracija zuba otpornih na izbeljivanje, kao i za zatvaranje dijastema, odnosno razmaka između zuba, gubitak gleđi ili frakture zuba. Fasetama se mogu i preoblikovati tetraciklinski promenjeni zubi.

Na veoma elegantan način, bez obimnog brušenja i diskomfora pacijenta, možemo zube preoblikovati, produžiti, proširiti ili im promeniti boju (najčešće kod težih tetraciklinskih i drugih prebojenosti). Celokupan osmeh sa vinirima dobija na lepoti.

Prednost keramičkih faseta u odnosu na kompozitne fasete

Prednost keramičkih faseta

Prednost u odnosu na kompozitne fasete je svakako dugotrajnost i estetika zuba. Keramičke fasete vremenom ne menjaju boju za razliku od kompozitnih faseta, i to je ujedno glavna prednost keramičkih faseta. Takođe, estetski momenat se bitno razlikuje jer keramičke fasete imaju daleko bolje optičke karakteristike nego kompozit. Kao manu bi mogli navesti cenu i dužinu izrade fasete. Keramičke fasete iziskuju više poseta dok se kompozitne fasete mogu postaviti istog dana.

Cena keramičkih faseta kratkoročno gledajući je veća, ali su one daleko isplativije od kompozitnih faseta, te vam savetujemo njihovu upotrebu.

Kvalitetni materijali koje u našoj ordinaciji koristimo pri izradi jedne ovakve nadoknade garantuju dugoročno rešenje za vaše zube i prelep osmeh.

Ostale vrste faseta (vinira, veneers):

  • Componeer
  • Fasete urađene kompozitom
table top viniri
Keramički ispuni

Table Tops, Inlej, Onlej

Nadoknade zuba

Table Top (bočni viniri) su nadoknade zuba kojima se nadoknađuju velike destrukcije zuba nastale u većini slučajeva kao posledica abrazije. Uzrok abrazije zuba može biti škrgutanje odnosno bruksizam, ali takođe može nastati ukoliko u jednoj od vilica imamo keramičke nadoknade. Keramika kao znatno tvrđi material vremenom dovodi do trošenja zubne supstance na zubu sa kojim kontaktira.

Često smo u dilemi da li ceo zub staviti pod krunu ili primeniti Table Tops kao rešenje. Kada se radi o mladim osobama, Table Topu ipak dajemo prednost pri rekonstrukciji griznih površina zuba. Na taj način štedimo zub od obimnog brušenja. Ipak treba naglasiti da zbog slabije veze (manja površina) trajnost ovakvog vida rekonstrukcije je manja u odnosu na krunu.

Table Top se može izraditi na više tehnoloških načina – CAD-CAM ili IPS Empress tehnikom. Pod CAD-CAM tehnikom se podrazumeva primena kompjuterskog dizajna i izrada nadoknada keramičkim sistemima iz gotovog keramičkog bloka koji se frezuje. IPS Empress podrazumeva modelovanje i izlivanje keramike u specijalnoj peći u kontrolisanim uslovima.

Table Tops, osim izuzetne estetike koju postižu, za razliku od kompozita ne menjaju boju i ne deformišu se kroz vreme, a prisnim naleganjem sprečavaju pojavu sekundarnog karijesa.

Slično Table Topsu su keramički Inlej i Onlej, ali se oni odnose na manju nadoknadivu površinu.

Inlej odgovara ispunu zuba i može nadoknaditi i do tri površine zuba. Kada se rade keramičke plombe uvek je dobro da budu u kontaktu sa zubom suprotne vilice koji takođe ima keramičku nadoknadu. Onleji svojom površinom obuhvataju kompletnu griznu površinu. Obe nadoknade su znatno trajnije i preciznije i naležu na preostale strukture zuba u odnosnu na konvencionalne kompozitne ispune.