KOJI IMPLANT JE NAJBOLJI?

KOJI IMPLANT JE NAJBOLJI?

Izaberite najbolje! Straumann implantni sistem u službi vašeg osmeha.

straumann

Samo nekoliko implantnih sistema ima višedecenijsku naučnu studiju. Straumann implantni sistem je jedan od najbolje naučno dokumentovanih  sistema sa preko 35 godina opsežnih istraživanja. Iza ovog sistema stoji preko 700 naučnih publikacija. Ovo je samo jedan od razloga zasto je vodeći sistem širom sveta.

Ono sto je nas opredelilo da koristimo Straumann implante u svakodnevnoj praksi je to što pružaju mogućnost da se prevaziđu mnogi estetski nedostaci pri protetskoj rehabilitaciji. Takođe svojim dizajnom i unapređenom tehnologijom izrade samog implantata omogućuje ugradnju implanta i na mestima gde postoji malo koštanog tkiva. Samo vreme od implantacije do protetike je skraćeno pa je moguće protetski zbrinjavati pacijenta 2 meseca nakon ugradnje jer Straumann sa svojim novim materijalom Roxolid daje mnogo jaču vezu za kost.

Straumann je dobra investicija za dug period.

Za sve dodatne informacija stojimo vam na raspolaganju!

www.dentalcentar.rs