PRIMENA LASERA U LEČENJU ZUBA – ENDODONCIJA

PRIMENA LASERA U LEČENJU ZUBA – ENDODONCIJA

Endodontska terapija zuba (lečenje kanala) veoma zavisi od same anatomije zuba.

endo laser

Kanalikularni sistem može biti veoma razgranat ili pak sužen i nepristupačan. Pri čišćenju takvih kanala rastvori, kojima ispiramo sa ciljem da obeskličimo kanale, ne mogu dopreti do svih kanalića.

Upravo tu se zadržavaju mikroorganizmi koji vrebaju prvi pad imuniteta kako bi zadali glavobolju pacijentu i nama kao terapeutima. Na žalost uspešnost revizije (ponovne terapije) je jako mala. Samo je jedna šansa da se spasi zub i ona je najveća upravo pri prvom endodontskom lečenje.

Samom tom činjenicom da je zid zubnog korena prožet kanalićima koji su povezani glavnim kanalom koji nam je dostupan za terapiju,onda nam je jasno da sredstva za ispiranje kanala imaju mnogo manji terapijski učinak.

Laserska “svetlost” prodire i u bočne kanaliće. NaOCl ili CHX ima malu mogućnost da eliminiše enterococcus faecalis laser se i tu pokazao kao superiorniji u odnosu na konvencionalne metode.

U USA ovaj vid terapije predstavlja zlatni standard kada je u pitanju endodontska terapija. Uspeh endodontske terapije zavisi od čišćenja,oblikovanja i dezinfekcije.

Laser utiče na dva faktora i definitivno predstavlja nezaobilaznu metodu pri lečenju kanala.

Cena terapije je neznatno skuplja od konvencionalne terapije a dobit je velika.

Zakažite vaš tretman ne odlažite lečenje jer vreme radi za suprotnu stranu.