Protetika

Estetika i biokompatibilnost

Bezmetalna keramička krunica (cirkonija)

Savremena estetska stomatologija ne može se zamisliti bez korišćenja bezmetalnih keramičkih krunica (navlaka) u protetskoj rehabilitaciji zuba. Za razliku od klasičnih metalo-keramičkih krunica koje se izrađuju od legure metala kao osnove na koju se nanosi keramika, bezmetalne krunice ne sadrže „crni“ metal kao osnovu, što daje prirodan izgled. Osim estetike, biokompatibilnost samog materijala je neuporediva sa metalnim legurama.

Svedoci smo da se u praksi sve više javljaju pacijenti sa alergijskim reakcijama. Ovo se posebno odnosi na legure metala koje sadrže nikl. Upravo zbog citotoksičnog dejstva nikla on se potiskuje iz upotrebe.

Bezmetalnu keramiku odlikuje svetlosna propustljivost koja je veoma slična prirodnom zubu što doprinosi prirodnom izgledu nadoknade. Kompjuterska preciznost izrade utiče na trajnost nadoknade i precizno naleganje na zub, što opet ima benefit u smislu održavanja oralne higijene i sprečavanju nastanka karijesa ispod protetskih radova.

Pored krunica, moguće je izraditi bezmetalne mostove kako na zubima tako i na implantatima.

Bezmetalne krunice – primena

Standardno bezmetalne krune se uvek koriste u regiji prednjih zuba kada je potrebno ovakvim nadoknadama restaurirati zube. Najčešće se koriste ukoliko postoje veliki ispuni koji prete da dovedu do frakture, odnosno odlamanja zuba, koja za posledicu mogu imati gubitak zuba.

Avitalni zubi koji su potamneli takođe se restauriraju upravo bezmetalnim krunama. Preporuka je da se zubi gde je izvađen živac i sprovedeno lečenje kanala obavezno ojačaju krunama. Ovo se radi upravo iz tog razloga što mrtav zub gubi elastičnost zbog smanjene ishrane pa češće dolazi do odlamanja dela zuba. Drugi razlog je što je lečen zub oslabljen jer logično ima znatno manje zubne supstance, što takodje rezultira odlamanjem dela zuba.

Najčešće se primenjuju dva sistema bezmetalnih kruna, E-Max i cirkonija

Cirkonija i E-Max su veoma čvrsti materijali, biokompatibilani sa ljudskim tkivom. Oba sistema su veoma dobar izbor za estetsku zonu i ispunjavaju kako estetske, tako i biomehaničke zahteve. Cirkonija kao suprastruktura može apsolutno prekriti boju zuba, pa samim tim je moguće menjati boju zuba. E-Max zbog velike translucentnosti nije u mogućnosti da dobro prekrije boju, pa u tu svrhu prednost ima cirkonija. Takođe, E-max se koristi i za izradu inleja i onleja i vinira – faseta. Uz to, cirkonija krunu je moguće postaviti na metalnu suprastrukturu implantata (ukoliko ima smisla), dok se E-Max već ne može koristiti u tu svrhu.

Ono što treba naglasiti je da upravo estetska osobina oba sistema dozvoljava da rub krunice ne završavamo ispod gingive, već u nivou gingive. Prednost ovakvog pristupa je što ne ulazimo u gingivalni sulkus da bi sakrili rub krune, a čime se ugrožava parodoncijum zuba.

Vaš stomatolog će vam uvek dati pravu preporuku vezanu za izbor materijala nakon kliničkog pregleda i procene situacije.

bezmetalne keramičke krune protetika

Navlake za zube

Keramičke fasete

Viniri ili fasete - navlake za zube

Vinir ili faseta se obično odnosi na keramičku fasetu. Kod nas se češće sreću drugi oblici faseta koji su ekonomski isplativiji jer je procedura izrade daleko jeftinija i brža. To su fasete izrađene od kompozita ili već gotove fabričke fasete koje se cementiraju nakon odabira veličine i boje.

Keramički viniri odnosno keramičke fasete podrazumevaju korišćenje IPS E.Max Ceram sistema. Ova visoko estetska fasetna keramika omogućava živopisno rasipanje svetlosti i lako postizanje boje zuba. Protetski radovi izrađeni ovim sistemom impresioniraju svojim izgledom.

Ukoliko imamo na umu da je debljina vinira delić milimetra onda nam je jasno da se radi o jednom malom umetničkom delu koji svoj pun estetski sjaj dobija nakon cementiranja.

Oblikovanje zuba – navlake za zube

Viniri ili fasete su navlake za zube uz pomoć kojih se zubi mogu oblikovati na različite načine.

Osim kozmetskih indikacija, keramički viniri se koriste za prekrivanje raznih diskoloracija zuba otpornih na izbeljivanje, kao i za zatvaranje dijastema, odnosno razmaka između zuba, gubitak gleđi ili frakture zuba. Fasetama se mogu i preoblikovati tetraciklinski promenjeni zubi.

Na veoma elegantan način, bez obimnog brušenja i diskomfora pacijenta, možemo zube preoblikovati, produžiti, proširiti ili im promeniti boju (najčešće kod težih tetraciklinskih i drugih prebojenosti). Celokupan osmeh sa vinirima dobija na lepoti.

Prednost keramičkih faseta u odnosu na kompozitne fasete

Prednost keramičkih faseta

Prednost u odnosu na kompozitne fasete je svakako dugotrajnost i estetika zuba. Keramičke fasete vremenom ne menjaju boju za razliku od kompozitnih faseta, i to je ujedno glavna prednost keramičkih faseta. Takođe, estetski momenat se bitno razlikuje jer keramičke fasete imaju daleko bolje optičke karakteristike nego kompozit. Kao manu bi mogli navesti cenu i dužinu izrade fasete. Keramičke fasete iziskuju više poseta dok se kompozitne fasete mogu postaviti istog dana.

Cena keramičkih faseta kratkoročno gledajući je veća, ali su one daleko isplativije od kompozitnih faseta, te vam savetujemo njihovu upotrebu.

Kvalitetni materijali koje u našoj ordinaciji koristimo pri izradi jedne ovakve nadoknade garantuju dugoročno rešenje za vaše zube i prelep osmeh.

Ostale vrste faseta (vinira, veneers):

Componeer
Fasete urađene kompozitom

table top viniri
Keramički ispuni

Table Tops, Inlej, Onlej

Nadoknade zuba

Table Top (bočni viniri) su nadoknade zuba kojima se nadoknađuju velike destrukcije zuba nastale u većini slučajeva kao posledica abrazije. Uzrok abrazije zuba može biti škrgutanje odnosno bruksizam, ali takođe može nastati ukoliko u jednoj od vilica imamo keramičke nadoknade. Keramika kao znatno tvrđi material vremenom dovodi do trošenja zubne supstance na zubu sa kojim kontaktira.

Često smo u dilemi da li ceo zub staviti pod krunu ili primeniti Table Tops kao rešenje. Kada se radi o mladim osobama, Table Topu ipak dajemo prednost pri rekonstrukciji griznih površina zuba. Na taj način štedimo zub od obimnog brušenja. Ipak treba naglasiti da zbog slabije veze (manja površina) trajnost ovakvog vida rekonstrukcije je manja u odnosu na krunu.

Table Top se može izraditi na više tehnoloških načina – CAD-CAM ili IPS Empress tehnikom. Pod CAD-CAM tehnikom se podrazumeva primena kompjuterskog dizajna i izrada nadoknada keramičkim sistemima iz gotovog keramičkog bloka koji se frezuje. IPS Empress podrazumeva modelovanje i izlivanje keramike u specijalnoj peći u kontrolisanim uslovima.

Table Tops, osim izuzetne estetike koju postižu, za razliku od kompozita ne menjaju boju i ne deformišu se kroz vreme, a prisnim naleganjem sprečavaju pojavu sekundarnog karijesa.

Slično Table Topsu su keramički Inlej i Onlej, ali se oni odnose na manju nadoknadivu površinu.

Inlej odgovara ispunu zuba i može nadoknaditi i do tri površine zuba. Kada se rade keramičke plombe uvek je dobro da budu u kontaktu sa zubom suprotne vilice koji takođe ima keramičku nadoknadu. Onleji svojom površinom obuhvataju kompletnu griznu površinu. Obe nadoknade su znatno trajnije i preciznije i naležu na preostale strukture zuba u odnosnu na konvencionalne kompozitne ispune.

cirkonija retinirana na četiri implatanta
Most na četiri implantanta

All on Four sistem

Vratiti pacijentu lep i zdrav osmeh je “danas” mnogo lakše.

Vratiti pacijentu lep i zdrav osmeh je “danas” mnogo lakše. Gubitak zuba i kosti često bude takvog obima da su pacijenti prinuđeni da nose neudobne proteze koje veoma lako mogu izgubiti retenciju što dovodi do diskomfora.

Na sreću mi danas možemo ponuditi pacijentima bolje rešenje. Primena implantata nije novina u stomatologiji. Velika uspešnost i komfor koji pružaju radovi na implantatima uvela je all on four kao proceduru u svakodnevnu stomatološku praksu.

All on 4 podrazumeva fiksni rad – most na četiri implantata.

Četiri implanta predstavlja minimalan broj implantata koji omogućava pacijentu da dobiji fiksni rad i izbegne neudobne proteze. Samim tim što je redukovan broj implantata smanjena je i mogućnost komplikacija. Osim toga znatno je niža cena ovakvog rada. Na kraju terapije pacijent dobija pun zubni luk od 10 do 12 zuba po vilici.

Ovakvi radovi spadaju u visokoestetske radove.Dobija se rad sa ujednačenim zenitnim pozicijama kruna.

Pacijent može da bira materijal s obzirom da se ovakvi radovi mogu raditi na veoma različite načine. Puna cirkonija ili bezmetalni most kao i bezmetalne krune pojedinačno cementirane na printanoj metalnoj konstrukciji, estetski savršeno izgledaju.

Cena radova all on four je daleko povoljnija od bilo kog drugog rada na implantima koji imaju za cilj da nadoknade izgubljene zube i pacijenta oslobode od totalnih proteza.

Procedura je jednostavna. Sastoji se iz dve faze: hirurške i protetske.

Veliki benefit ove metode je što se već u prvoj fazi u istom danu sistemom all on four pacijent dobija i privremni rad. Pacijent odmah ima fiksni most koji će nakon par meseci biti zamenjen trajnom protetskom nadoknadom.